รวม 10 Text Editors สำหรับ Mac

1. Brackets Free – Download Brackets 2. TextWrangler Free – Download TextWrangler 3. BBEdit 11 Paid – Download BBEdit 11 4. TextMate Free – Download TextMate 5. Sublime Text Paid/Free Trial – Download Sublime Text 6. Atom   Free – Download Atom 7. Textastic Paid – Download Textastic – Mac App Store 8. UltraEdit Paid – Download UltraEdit 9. CodeRunner 2 Paid – Download CodeRunner 2 10. MacVim Free – Download MacVim   ที่มา https://beebom.com/best-text-editors-for-mac/

ติดตั้ง Memcache ให้ VestaCP

Install Memcache yum install –enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y service memcached restart chkconfig memcached on ทดสอบด้วยการ Telnet ไปที่ port 11211 หากสามารถเชื่อมต่อได้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ     Credit : https://hostings.ruk-com.in.th/knowledgebase/51/-Memcache–VestaCP.html

1 2 3 26