ติดตั้ง Memcache ให้ VestaCP

Install Memcache yum install –enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y service memcached restart chkconfig memcached on ทดสอบด้วยการ Telnet ไปที่ port 11211 หากสามารถเชื่อมต่อได้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ     Credit : https://hostings.ruk-com.in.th/knowledgebase/51/-Memcache–VestaCP.html

Control Panel อีกตัวหนึ่งทีคล้ายกับ VestaCP ที่ชื่อ AJENTI

Ajenti เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดการเครื่องเซิฟเวอร์ในองกรณ์ของท่านโดน Ajenti นั้นสามารถจัดการแทบจะครบทุกอย่างผ่าน Web Interface ที่มีหน้าตาค่อนข้างทันสมัย เช่น Web Server, Firewall , Crontab , DNS , อื่นๆอีกมากมาย รวมถึงมี Plugin ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกด้วย ขั้นตอนการติดตั้ง Ajenti Install repository http://repo.ajenti.org/ajenti-repo-1.0-1.noarch.rpm   ติดตั้ง Ajenti yum install ajenti เปิดการใช้งาน service service ajenti restart   ทำให้ Ajenti เปิดเซอวิชทุกครั้งหลังจากเปิดเครื่องใหม่ chkconfig ajenti on   โดยการใช้งาน Ajenti จะเข้าผ่าน https ผ่านพอต 8000 เช่น https://putter-lab:8000 User : root Pass […]

วิธีซ่อมตารางที่เป็น Innodb สำหรับ Directadmin (MySQL)

โดยปกติ InnoDB Engine จะมีการ recovery ตัวเองเสมอในกรณีที่ Table มีปัญหาแต่ก็อาจจะมีบางครั้งที่เป็นการเสียหายที่มากกว่าระบบจะทำการ recovery ตัวเองได้สาเหตุที่ผมพบเจอบ่อยๆก็คือ Harddisk ของเซิฟเวอร์เต็ม หรือมีการไปยุ่งกับไฟล์ lbdata เช่นการ copy, หรือไปทำให้มันเกิดการ lock จนทำให้ MySQL รับ transaction เข้ามาแต่ Commit ไม่ได้จนทำให้ Crash ในที่สุดและวิธีการซ่อมแซม InnoDB Engine แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) เปิด mode innodb recovery ให้กับ mysql โดยจะมีทั้งหมด 6 mode โดยแต่ละโหมดก็คือลำดับของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลใน Database แนะนำให้ไล่ตั้งแต่ 1-6 หาก start mysql ขึ้นที่ mode 1 ก็ถือว่าโชคดีที่สุดครับ 2) ทำการ Dump Database […]

1 2 3 10