รวม 10 Text Editors สำหรับ Mac

1. Brackets Free – Download Brackets 2. TextWrangler Free – Download TextWrangler 3. BBEdit 11 Paid – Download BBEdit 11 4. TextMate Free – Download TextMate 5. Sublime Text Paid/Free Trial – Download Sublime Text 6. Atom   Free – Download Atom 7. Textastic Paid – Download Textastic – Mac App Store 8. UltraEdit Paid – Download UltraEdit 9. CodeRunner 2 Paid – Download CodeRunner 2 10. MacVim Free – Download MacVim   ที่มา https://beebom.com/best-text-editors-for-mac/

Source code ติดแถบริบบิ้นสีดำบนเว็บไซต์

Source code ติดแถบริบบิ้นสีดำบนเว็บไซต์   code CSS & HTML #CSS .black-ribbon {   position: fixed;   z-index: 9999;   width: 70px; } @media only all and (min-width: 768px) { .black-ribbon { width: auto; } } .stick-left { left: 0; } .stick-right { right: 0; } .stick-top { top: 0; } .stick-bottom { bottom: 0; } #HTML <!– Top Left –> <img src=”https://goo.gl/Yl6KNg” class=”black-ribbon […]

Script Scan Port Network ด้วย PHP

<form method=”post” > ป้อน Domain/IP: <input type=”text” name=”domain” /> <input type=”submit” value=”Scan โลด” /> </form> <br /> <?php if(!empty($_POST[‘domain’])) { // ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ $ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306); $results = array(); foreach($ports as $port) { if($pf = @fsockopen($_POST[‘domain’], $port, $err, $err_string, 1)) { $results[$port] = true; fclose($pf); } else { […]

1 2 3