การ reset Password Root in CentOs 6

Step1:ตั้งค่าให้ boot CD/iso       Step 2:กดปุ่ม a               .             Step 3:  พิมพ์ 1 Enter           Step 4: รอสักครู่จะเข้าหน้า command ให้พิมพ์ passwd เพื่อทำการเปลี่ยน password             Step 5: เสร็จแล้ว reboot   ที่มา : https://lintut.com/reset-forgotten-root-password-in-centos/

Note : 10 ปลั๊กอิน WordPress ที่บล็อกเกอร์มือใหม่ควรมีและติดตั้งไว้

Yoast SEO Seed Social WP-CopyProtect หรือ WP Content Copy Protection Facebook Page Promoter Lightbox และ Advanced Facebook Page Promoter Lightbox Ninja forms Google Analytics iThemes Security (formerly Better WP Security) Wp-Optimize All In One WP Security & Firewall EWWW Image Optimizer       Credit : http://www.108blog.net/top-10-wordpress-plugins-beginner-2018/

Cadio กี่นาที ถึงเห็นผล ? ลดไขมันได้ ?

คำถามสุดฮิต ที่ถูกถามบ่อย ทำ 10 นาทีแล้วพักได้ไหม? ต้อง ทำ “ติดต่อ” กันนานแค่ไหน? . . บอกเลยครัช!! อย่างน้อย ต้อง 30 นาที “ติดต่อ” กัน ห้ามมมมมมมพัก ‼ (ชัดนะ ห้ามพัก) . . เพราะ ช่วงต้นของการคาดิโอ ร่างกายของเราจะ “ยัง” ไม่ใช้พลังงาน จากไขมัน มากนัก หากแต่… จะดึง พลังงาน มาจาก แป้ง มาใช้ก่อน นะครัช หลังจาก 30 นาที ร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันล้วนๆ อยากหุ่นดี คาดิโอให้ถูกหลักนะจ๊ะ ไม่งั้น เหนื่อยฟรี หุ่นก็ไม่ดี ไขมันก็ไม่ลด ส่วนเทคนิค พิเศษ ก็คือ… ตื่นมาแล้ว ยังไม่กินอะไร ให้ คาดิโอ […]

Upgrade PHP version 5.4 to 5.6 on CentOS 7

php -v rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm yum remove php-common install PHP 5.5 # yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring systemctl restart httpd.service php -v  

1 2 3 27