สร้าง Dockerfile เพื่อ Run PHP ฉบับ 09032562

เข้าที่เก็บ ไฟล์ ของ Dockerfile  และไฟล์ config cd /home/Dockerfile สร้างโฟลเดอร์ Webserver mkdir /home/Dockerfile/Webserver เข้าไปในโฟลเดอร์ที่สร้างมาใหม่ cd /home/Dockerfile/Webserver   สร้าง Dockerfile แล้วใส่คำสั่ง nano Dockerfile FROM php:5.6.32-apache RUN docker-php-ext-install mysql ทำการ build images docker build -t image-name. เช็คดูว่ามี images ที่สร้างไว้ไหม docker images สร้างไฟล์ shell   โดยใช้คำสั่ง   run-Webserver.sh nano run-Webserver.sh docker run -d \ –name containtername \ –restart always \ -v […]

โค้ด php file-directory-list

โค้ด php file-directory-list Credit : https://github.com/halgatewood/file-directory-list/blob/master/index.php <?php /* Free PHP File Directory Listing Script – Version 1.10 The MIT License (MIT) Copyright (c) 2015 Hal Gatewood Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, […]

A2 Cafe หัวลําโพง

ร้านกาแฟ A2 Cafe หัวลําโพง  กาแฟเข้มข้น ร้านน่านั่ง บรรยากาศดี โลเกชั่นดี อยู่ตรงทางออกที่ 1 MRT สถานีหัวลำโพงสถานที่เดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถสาธารณะสะดวกสบาย จุดเชื่อมต่อไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ร้านนี้เหมาะกับรอค่อยหรือนั่งทำงานข้ามเวลา      

1 2 3 31