คำสั่ง import sql ไฟล์ก้อนใหญ่

คำสั่ง import .sql ไฟล์ก้อนใหญ่ เช่น 50MB ขึ้นไป ทำการอัพโหลดไฟล์ .sql ไปไว้ยัง FTP ของเรา เช่นนำไว้หน้า Path หลักของเว็บเรา ใช้ command โดยใช้ putty เข้าไป แล้วเข้า Path ที่ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ไป ใช้คำสั่ง mysql -u username -p password database name < database name.sql mysql -u test -p 123 test < test.sql หลังจากนั้นเข้า http://domain/phpmyadmin เข้าไปเช็คได้เลย รับรองข้อมูลเข้าหมดแน่