วิธีการติดตั้ง Syslog-ng เก็บไฟล์ Log ให้ Mikrotik บนบอร์ด Raspberry Pi

บทความนี้เป็นการเชื่อมต่อ LAN ระหว่าง Mikrotik ใช้ทำระบบ Hotspot กับบอร์ด Raspberry Pi ที่เป็นระบบ Linuxใช้ในการเก็บ Log ที่ส่งมาจาก Mikrotik โดยการติดตั้ง Syslog-ng เข้าไปบนบอร์ด Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นโปรแกรมจัดการ Log ที่มาจาก Mikrotik และในส่วนของ Mikrotik ก็จำเป็นจะต้องเซ็ตค่าบางอย่างให้โปรแกรม Syslog-ng จากนั้นเมื่อมีการเข้าใช้งานระบบ Hotspot แล้ว Mikrotik ก็จะทำการส่งข้อมูลของ Log ไปเก็บไว้ที่โปรแกรม Syslog-ng ที่ติดตั้งบน Raspberry Pi และสามารถเข้าไปดูหรือเก็บไฟล์นำไปใช้งานได้ การเก็บข้อมูลต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บด้วย เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์อื่นที่มีขนาดพื้นที่มากกว่ามาต่อเข้า USB เช่น Flash Drive, Harddisk External แล้วเข้าไปแก้ Config ในส่วนของ Path ข้อดี – กินไฟน้อยกว่าเก็บ Log พวก […]

มา Set Mikrotik Cloud Router Switch CR5125-24G-15-RM ตัวใหม่กันเถอะ

ตั้งค่า  Mikrotik Cloud Router Switch CR5125-24G-15-RM เปลี่ยน Password ไปที่ แถบเมนูด้านซ้าย System > Password เปลี่ยน Mikrotik   ไปที่ แถบเมนูด้านซ้าย System > Indentity ตั้งค่าBridge ตั้งค่า DHCP Client ตั้งค่าBridge Bridgeโดยให้สร้าง bridge มา 1 bridge  เป็น bridge1 ไปที่แถบ Ports ให้เพิ่ม port ทั้งหมด ให้อยู่ใน  bridge1 ตั้งค่า DHCP Client ไปที่แถบ DHCP โดยให้สร้าง DHCP มาใหม่ ตรงช่อง Interface ให้เลือก bridge1 จะสังเกตเห็นว่ากำลังรับ  DHCP จาก Server