วิธี Set VPN Server ต่างประเทศ

วิธี Set VPN Server ต่างประเทศ   Step 1: ลง pptpd apt-get update apt-get install pptpd   Step 2: ตั้งค่า pptpd โดยใช้ vi หรือ nano หรือ pico แล้วแต่ถนัด เปิดไฟล์ Config ของ pptpd vi /etc/pptpd.conf กำหนด IP ให้ Server และ IP Pool เพื่อแจกจ่ายให้ Client localip 10.10.0.1 remoteip 10.10.0.2-10 อย่างด้านบนฝั่ง Server จะได้ IP 10.10.0.1 ส่วนเครื่องที่ติดต่อเข้าไปจะได้ IP ระหว่าง 10.10.0.2 – 10.10.0.10 เสร็จแล้วก็ Save […]

การลบ ใน linux

การลบ ใน linux : file Folder คำสั่ง rm บน linux ใช้สำหรับลบไฟล์โดยไม่มีการยืนยัน (Default) ตัวอย่างการเรียกใช้งานคำสั่ง rm rm myfile.txt เป็นการลบไฟล์ชื่อ myfile.txt rm mydir/*.txt เป็นการลบไฟล์ทุกไฟล์ที่นามสกุล .txt ใน folder mydir rm -rf mydir เป็นการลบ folder ที่ชื่อ mydir

set samba on ubuntu

sudo apt-get install samba samba-common smbd –version sudo apt-get install python-glade2 system-config-samba sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak  sudo rm /etc/samba/smb.conf  sudo touch /etc/samba/smb.conf  sudo nano /etc/samba/smb.conf Add this, in your smb.conf file (or change it according to your requirement): #======================= Global Settings ===================================== [global] workgroup = WORKGROUP server string = Samba Server %v netbios name = ubuntu security = user map to […]

Set Up vsftpd on Ubuntu

Step One—Install vsftpd sudo apt-get install vsftpd Step Two—Configure vsftpd sudo nano /etc/vsftpd.conf The biggest change you need to make is to switch the Anonymous_enable from YES to NO: anonymous_enable=NO After that, uncomment the local_enable option, changing it to yes and, additionally, allow the user to write to the directory. local_enable=YES write_enable=YES Finish up by […]

เปลี่ยนเวลา ใน Ubuntu 14.04 Servers สำหรับ Server ต่างประเทศ

เปลี่ยนเวลา ใน Ubuntu 14.04 Servers สำหรับ Server ต่างประเทศ มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน แต่ผมแนะนำโดยใช้คำสั่งนี้น่าจะง่ายกว่าแบบอื่น   พิมพ์ sudo dpkg-reconfigure tzdata แล้วไปเลือก geographic area กด Ok จากนั้นไปเลือก Time Zone Asia -> Bangkok จากนั้นกด Ok ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ลอง command date ดูได้เลย

ลง phpmyadmin ubuntu ใน Digitalocean

ลง phpmyadmin ubuntu ใน Digitalocean ทำการ update ก่อน sudo apt-get update ทำการติดตั้ง phpmyadmin sudo apt-get install phpmyadmin For the server selection, choose apache2. Select yes when asked whether to use dbconfig-common to set up the database You will be prompted for your database administrator’s password You will then be asked to choose and confirm a […]

1 16 17 18 19