วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension

วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension ให้ไปแก้ไขไฟล์ของ ปลั๊กอิน  All-in-One WP Migration  โดยผ่าน FTP   เปิดไฟล์ constants.php  หาคำว่า  AI1WM_MAX_FILE_SIZE  ทำการแก้ไขตามภาพนี้ก็จะได้ ค่า 10GB // ================= // = Max File Size = // ================= define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 536870912 * 20 ); จากนั้นกดบันทึก แล้วไป refresh หน้าเว็บก็จะขึ้นเป็น 10GB ตามที่แก้ไขแล้ว Read More : https://www.onepagezen.com/all-in-one-wp-migration-unlimited-extension-free/

Note : 10 ปลั๊กอิน WordPress ที่บล็อกเกอร์มือใหม่ควรมีและติดตั้งไว้

Yoast SEO Seed Social WP-CopyProtect หรือ WP Content Copy Protection Facebook Page Promoter Lightbox และ Advanced Facebook Page Promoter Lightbox Ninja forms Google Analytics iThemes Security (formerly Better WP Security) Wp-Optimize All In One WP Security & Firewall EWWW Image Optimizer       Credit : http://www.108blog.net/top-10-wordpress-plugins-beginner-2018/

รวม 10 Text Editors สำหรับ Mac

1. Brackets Free – Download Brackets 2. TextWrangler Free – Download TextWrangler 3. BBEdit 11 Paid – Download BBEdit 11 4. TextMate Free – Download TextMate 5. Sublime Text Paid/Free Trial – Download Sublime Text 6. Atom   Free – Download Atom 7. Textastic Paid – Download Textastic – Mac App Store 8. UltraEdit Paid – Download UltraEdit 9. CodeRunner 2 Paid – Download CodeRunner 2 10. MacVim Free – Download MacVim   ที่มา https://beebom.com/best-text-editors-for-mac/

Source code ติดแถบริบบิ้นสีดำบนเว็บไซต์

Source code ติดแถบริบบิ้นสีดำบนเว็บไซต์   code CSS & HTML #CSS .black-ribbon {   position: fixed;   z-index: 9999;   width: 70px; } @media only all and (min-width: 768px) { .black-ribbon { width: auto; } } .stick-left { left: 0; } .stick-right { right: 0; } .stick-top { top: 0; } .stick-bottom { bottom: 0; } #HTML <!– Top Left –> <img src=”https://goo.gl/Yl6KNg” class=”black-ribbon […]

1 2 3 4