วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension

วิธีแก้ไขปัญหา ปลั๊กอิน all-in-one wp migration ขึ้น unlimited extension ให้ไปแก้ไขไฟล์ของ ปลั๊กอิน  All-in-One WP Migration  โดยผ่าน FTP   เปิดไฟล์ constants.php  หาคำว่า  AI1WM_MAX_FILE_SIZE  ทำการแก้ไขตามภาพนี้ก็จะได้ ค่า 10GB // ================= // = Max File Size = // ================= define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 536870912 * 20 ); จากนั้นกดบันทึก แล้วไป refresh หน้าเว็บก็จะขึ้นเป็น 10GB ตามที่แก้ไขแล้ว Read More : https://www.onepagezen.com/all-in-one-wp-migration-unlimited-extension-free/

Note : 10 ปลั๊กอิน WordPress ที่บล็อกเกอร์มือใหม่ควรมีและติดตั้งไว้

Yoast SEO Seed Social WP-CopyProtect หรือ WP Content Copy Protection Facebook Page Promoter Lightbox และ Advanced Facebook Page Promoter Lightbox Ninja forms Google Analytics iThemes Security (formerly Better WP Security) Wp-Optimize All In One WP Security & Firewall EWWW Image Optimizer       Credit : http://www.108blog.net/top-10-wordpress-plugins-beginner-2018/